dotacje na studnie glebinowe powiat jasielski

Dotacje na studnie gmina Nowy Żmigród

Gmina Jasło dofinansowanie do studni głębinowej

Gmina Nowy Żmigród ogłosiła program dofinansowania budowy studni wierconych, mający na celu poprawę dostępu do czystej wody pitnej dla mieszkańców. Program skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych na terenie gminy, którzy chcą zwiększyć niezależność od systemów zaopatrzenia w wodę. W formie artykułu FAQ odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące programu dofinansowania budowy studni wierconych w gminie Nowy Żmigród.

Jeżeli interesuje cię jakie są dokładne zasady i procedury dotyczące dofinansowania do studni głębinowych w 2024 r, dobrze trafiłeś ! Przygotowaliśmy najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z tematem dotacji na studnie głębinowe w Gminie Nowy Żmigród.
Ikonografika – dotacje na studnie głębinowe

FAQ Dotacja na studnie głębinowe 2024 r. Nowy Żmigród

 

Czy jest dofinansowanie do studni głębinowej w 2024 r ?

Tak, w dniach 8 i 9 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie budowy studni głębinowych.

W jakich godzinach można składać wnioski o dotację do studni ?

Nabór wniosków odbywa się w godzinach 8 maj – 8:30-17:00 oraz 9 maj – 8:30-15:00.

Na co udzielana jest dotacja ?

Dofinansowanie jest udzielane na budowę studni głębinowych, na nieruchomościach zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, położonych na terenie gminy Nowy Żmigród.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać od Urzędu Gminy Nowy Żmigród w 2024 roku ?

Dofinansowanie na studnie głębinową w gminie Nowy Żmigród można uzyskać w wysokości do 50% poniesionych wydatków.

Czy jest jakaś górna granica dofinansowania na studnię ?

Tak, górna granica dofinansowania na studnię to 6 000 zł.

Jakie koszty można pokryć z dofinansowania na studnię głębinową ?

Za uzyskane środki z dofinansowania można pokryć:

 • wiercenie studni
 • zakup materiałów koniecznych do montażu studni. Materiały te muszą wchodzić w skład systemu studni.
 • zestaw pompy głębinowej (pompa, zbiornik – hydrofor, osprzęt hydroforowy – włącznik ciśnieniowy, manometr, zawór, złączki)
 • zakup instalacji elektrycznej i sterowniczej

Dofinansowanie do studni głębinowej – dla kogo ?

Dofinansowanie jest przyznawane osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości na terenie gminy Nowy Żmigród, na której planowana jest budowa studni.

Kiedy nie dostanę dotacji na studnię głębinową ?

 • Dofinansowanie nie będzie dostępne dla osób, które prowadzą na swojej nieruchomości działalność gospodarczą, rolniczą lub rybacką.
 • Dofinansowanie nie będzie dostępne dla obszarów, gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Dotacja nie będzie mogła pokryć kosztów, które już zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych źródeł bez konieczności ich zwrotu. Innymi słowy, nie będzie możliwe otrzymywanie wsparcia finansowego z dwóch różnych źródeł na ten sam cel.
 • Dotacja nie obejmuje prac związanych z modernizacją, renowacją ani zmianą istniejącej już studni wierconej.

Kiedy mogę zacząć wiercić studnię ?

Wiercenie studni głębinowej można zacząć dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Urzędem Gminy Nowy Żmigród.

Jak rozliczę się z Urzędem Gminy Nowy Żmigród za wywierconą studnię głębinową ?

Z urzędem rozliczymy się za pomocą dokumentów, które musimy dostarczyć do Urzędu Gminy po wykonanej budowie studni.
Tymi dokumentami mogą być:

 • faktury i rachunki
 • protokół odbioru końcowego
 • oświadczenie o głębokości wywierconej studni

Czy Urząd Gminy Nowy Żmigród może odrzucić mój wniosek ?

Tak, urząd odrzuci wniosek jeżeli będzie niezgodny z regulaminem oraz przepisami prawa. Możesz zostać również do uzupełnienia wniosku, jeżeli ten okaże się niekompletny.

Czy istnieje limit udzielonych dotacji na studnie głębinową w gminie Nowy Żmigród ?

Tak, urząd udzieli tylko tyle dotacji, na ile pozwoli mu budżet. Powinieneś działać szybko

Jak uzyskać dotację ?

W celu uzyskania dofinansowania na wiercenie studni głębinowej w gminie Nowy Żmigród, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród. Najlepiej zadzwoń do nas chętnie pomożemy Ci szybko uzyskać dotację oraz wywiercimy Twoją studnię ! Wiercimy studnie głębinowe również na terenie całego powiatu jasielskiego

FAQ: Studnie głębinowe pozwolenie i inne przepisy

Wybór studni głębinowej to świetna decyzja ! Poza niezależnością od wodociągów, w dłuższej perspektywie czasu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy na rachunkach za wodę. Przed podjęciem decyzji o wywierceniu studni głębinowej warto zaznajomić się z paroma podstawowymi kwestiami prawnymi dotyczącymi umiejscowienia studni głębinowej i wydawania na nią pozwoleń. W ramach artykułu, w formie najczęstszych pytań, zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przepisów i pozwoleń na studnie. Wyjaśniamy formalności z nimi związane i podpowiadamy gdzie na Podkarpaciu uzyskać pozwolenie na studnię głębinową i komu zlecić jej budowę.

Na skróty:

Studnia głębinowa pozwolenie na budowę – czy go potrzebuję ?

Gdzie może stanąć tradycyjna studnia głębinowa ?

Kiedy potrzebuję pozwolenia wodnoprawnego ?

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne ?

Gdzie na Podkarpaciu złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne ?

Jak wygląda wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ?

Ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne ?

Jak długo będę czekał na decyzję ?

Kiedy sporządzić projekt prac geologicznych ?

Komu zlecić wiercenie studni na Podkarpaciu ?

Jakie są podstawowe przepisy dotyczące budowy studni na działce ? Jakich dopełnić formalności ?

Kwestie związane z budową studni głębinowych w Polsce są opisane przez przepisy zawarte w poniższych aktach.

 • Prawo budowlane
 • Prawo wodne
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Co przewidują przepisy prawne dotyczące studni ?

Jakie przepisy dotyczące studni określa prawo budowlane ? Z punktu widzenia inwestora, najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi prawa budowlanego i związanych z nim aktami wykonawczymi, jest określenie usytuowania studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Planując wiercenie studni głębinowej z pewnością zastanawiasz się czy nie będziesz potrzebował pozwolenia wodnoprawnego. Sprawy związane z jego wydaniem reguluje ustawa Prawo wodne.

Prawo geologiczne i górnicze obejmuje sytuacje kiedy planujemy wykonać odwierty, poza obszarami górniczymi, o głębokości większej niż 30 m, z których chcemy pobierać wodzy podziemne w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę.

Zbudować studnie bez pozwolenia na budowę

Realizacja inwestycji polegającej na wykopaniu bądź wywierceniu studni nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy studni. Jest to dość istotne ułatwienie z punktu widzenia inwestora. Wywiercenie bądź wykopania studni na działce może wiązać się z koniecznością, dopełnienia formalności jaką jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o czym mówimy w dalszej części artykułu.

Prawo budowlane – wymagania prawne dotyczące umiejscowienia studni

Gdzie mogę wywiercić studnie głębinową ?

Gdzie dopuszczalne jest wiercenie studni ? Prawo budowlane stanowi, że przydomowa studnia głębinowa, która jest jednocześnie ujęciem wody pitnej powinna znajdować się:

 • 5 m – od granicy działki;
 • 7,5 m – od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m – od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m – od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m – od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Wszystkie te odległości należy liczyć od osi studni.

Odległości te nie dotyczą wykonania studni głębinowej, z której woda nie jest przeznaczona do spożycia przez ludzi. Przeznaczenie wody jest decydującym czynnikiem. Wobec czego, budując własne ujęcie wody, przeznaczone do podlewania ogrodu, nie musimy kierować się powyższymi wytycznymi.

Przepisy prawa wodnego a odwierty studni głębinowych

Kiedy potrzebuje pozwolenia wodnoprawnego ?

W niektórych sytuacjach istnieje konieczność uzyskania tzw. pozwolenia wodnoprawnego, które reguluje ustawa Prawo wodne. Proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego obejmuje składanie odpowiedniego wniosku do właściwego organu administracyjnego, który następnie przeprowadza ocenę zgodności z prawem oraz ewentualnie wymaga spełnienia dodatkowych warunków czy procedur.

Formalności budowlane obligują nas do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego gdy:

 • głębokość studni głębinowej ma więcej niż 30 m lub
 • pobór wody większy niż 5 m3 na dobę.


Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne ?

Okej, nasza studnia jest głębsza niż 30 m lub nasz pobór wody przekracza 5 m3, wobec czego gdzie należy się udać ? Pozwolenia wodnoprawne wydają Wody Polskie. To one odpowiedzialne są za gospodarowanie zasobami wodnymi.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne ?

Jeżeli konstrukcja studni głębinowej zmusza cię do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wniosek złożysz w siedzibie odpowiedniego nadzoru wodnego w Twojej gminie. Według przepisów prawa wodnego, powinieneś wybrać ten nadzór wodny, który znajduje się najbliżej miejsca, w którym chcesz zbudować studnię.

W obszarze Podkarpacia znajdziesz ok 24 nadzory wodne w tym:

 • Nadzór wodny Brzozów
 • Nadzór Wodny Krosno
 • Nadzór Wodny Jasło
 • Nadzór Wodny Sanok
 • Nadzór Wodny Lesko
 • Nadzór Wodny Ustrzyki Dolne
 • Nadzór Wodny Dynów
 • Nadzór Wodny Przemyśl
 • Nadzór Wodny Strzyżów
 • Nadzór Wodny Rzeszów

Wniosek składać można również w Zarządzie Zlewni lub Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Na Podkarpaciu posiadamy jeden Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i 4 Zarządy Zlewni:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Zarząd Zlewni w Krośnie
 • Zarząd Zlewni w Jaśle
 • Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
 • Zarząd Zlewni w Przemyślu

Jak wygląda wniosek ?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o który będziemy się starać przed budową studni głębinowej, to w rzeczywistości gotowy formularz, który musimy wypełnić. Zawiera rubryki, w których należy wypisać nasze dane kontaktowe, ewentualnie dane pełnomocnika, następnie musimy zaznaczyć na co ma zostać wydane pozwolenie wodnoprawne. Na końcu wniosku wypełniamy rubryki z lokalizacją naszej studni.

Czy sam wniosek wystarczy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ?

Nie, musimy dołączyć komplet załączników, które są wymienione we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Załączniki o których mowa we wniosku to min:

 • operat wodnoprawny
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ocena wodnoprawna
 • dokumentacja hydrogeologiczna
 • dowód uiszczenia opłaty i wiele więcej

Czy mogę zacząć wiercić studnię nim uzyskam pozwolenie wodnoprawne ?

Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni głębinowej, musimy uzyskać nim przystąpimy do inwestycji. Warto wziąć to pod uwagę planując etapy budowy studni głębinowej na swojej działce.

Ile kosztuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego ?

W 2024 r., opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosu 286 zł.

Jak długo będę czekał na pozwolenie wodnoprawne ?

Decyzja o pozwoleniu powinna zostać wydana w ciągu miesiąca. W szczególnych wypadkach 2 miesiące.

Wywierciłem studnię głębinową bez pozwolenia wodnoprawnego co robić ?

Należy dokonać legalizacji urządzenia wodnego. Legalizacja urządzenia wodnego kosztuje 5720,17 zł.

Prawo górnicze i geologiczne – zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Podczas budowy studni głębinowej należy pamiętać, że inwestycja ta może podlegać przepisom nie tylko ustawy o prawie budowlanym i prawie wodnym, ale także ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Przepisy geologiczne odnoszą się do wykonywania w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu. Według ustawy prace te (geologiczne) mogą odbywać się jedynie na podstawie projektu robót geologicznych.

Kiedy kopanie studni głębinowej nie wymaga projektu robót geologicznych ?

Przepisy geologiczne jasno określają, że nie stosuje się ich w przypadku „wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych”. Innymi słowy: jeżeli nasza studnia ma mniej jak 30 m i pobieramy z niej mniej niż 5m3 na dobę i nie została wywiercona na obszarze górniczym to ustawa o prawie geologicznym i górniczym nas nie obowiązuje ! Zdecydowana większość odwiertów przydomowych studni głębinowych nie jest pracą geologiczną i nie potrzebuje projektu robót geologicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozważanie budowy studni głębinowej wymaga również zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Miejsce budowy studni na danym terenie, może być ograniczone zawartymi w MPZP przepisami, bądź obarczone specjalnymi formalnościami.

Komu zlecić budowę studni na Podkarpaciu ?

Najlepszym wyborem dla wykonania odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu jest skorzystanie z usług Karpackich Studni. Nie tylko zapewniamy profesjonalne wykonanie odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu, ale także służymy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z kwestiami prawnymi budowy studni na naszym terenie. Działamy na terenie Podkarpacia najczęściej wiercimy studnie w okolicach: Brzozowa, Krosna, Jasła, Sanoka, Leska, Bieszczad, Przemyśla !

Czy własna studnia się opłaca ? Ikonografika

Studnia głębinowa to niezależne ujęcie wody
Wywiercenie studni jest rozwiązaniem ekologicznym
Inwestycja w studnie się zwraca
Dzięki prywatnemu ujęciu wody, możesz kontrolować jej jakość
Nieruchomości ze studnią cieszą się wyższą ceną i zainteresowaniem
Odwiert studni pozwoli czuć się bezpieczniej
Kto wykona dla ciebie studnię głębinową na Podkarpaciu ?

Czy własna studnia głębinowa w dzisiejszych czasach się opłaca ? Coraz więcej osób zaczyna doceniać działanie studni głębinowej na własnym podwórku. Wykonanie własnej studni to nie tylko symbol niezależności, ale także praktyczne rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska naturalnego.

W artykule przyjrzymy się bliżej najważniejszym zaletom posiadania własnej studni głębinowej oraz odpowiemy na pytanie czy warto ją budować ? Dowiemy się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na budowę własnego ujęcia wody oraz jakie korzyści może przynieść. Od niezależności w dostępie do wody, poprzez ekologiczne korzyści, opłacalność studni głębinowej, po poprawę jakości wody – wszystko to sprawia, że wiercenie studni staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla wielu właścicieli nieruchomości.

Korzyści wynikające z wykonania własnej studni

zalety studni głębinowej na działce

Źródło Niezależnej Wody

Czy prywatna studnia daje mi niezależność ? Tak, wykonanie studni głębinowej oznacza, że ​​masz stały dostęp do wody niezależnie od zewnętrznych czynników. Nie musisz już polegać na dostawach wody z sieci miejskiej. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych lub gdy występują problemy z zaopatrzeniem w wodę ze względu na zmienne warunki pogodowe. Woda ze studni może okazać się wtedy jedynym rozwiązaniem.

Wybór studni głębinowej to bezpieczeństwo w dostępie do wody. W przypadku awarii sieci wodociągowej lub sytuacji kryzysowych, wykonanie studni głębinowej pozwala na ciągłe korzystanie z wody bez obaw o przerwy w dostawach czy niedobór zasobów.

Własna woda ze studni głębinowej jest symbolem niezależności i samowystarczalności. Bez względu na to, czy chodzi o codzienne potrzeby, czy sytuacje kryzysowe. Studnie wiercone to niezastąpione źródło wody głębinowej, dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Wiercenie studni to też dobre rozwiązanie ekologiczne

Wykopanie studni przynosi także istotne korzyści dla środowiska naturalnego, co stanowi ważny czynnik przy wyborze tego rozwiązania:

 • Redukcja zużycia wody z sieci miejskiej: Inwestycja w studnie oznacza ograniczenie potrzeby korzystania z wody dostarczanej przez sieć miejską. Własne ujęcie wody zmniejszy zużycie wody z publicznych źródeł. Wydobywane przez inwestora wody gruntowe na własnej działce, przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia infrastruktury wodociągowej oraz zasobów wodnych, zwłaszcza w okresach suszy.
 • Ograniczenie emisji CO2 związanej z transportem wody: Dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowej wymaga energii, często pochodzącej z paliw kopalnych, co wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Źródło wody głębinowej na naszej nieruchomości eliminuje potrzebę transportu wody na długie odległości. W ten sposób wykonany odwiert, przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 związanej z jej dostarczaniem.

Wybór studni głębinowej to również korzyści ekologiczne. Budując studnie zmniejszasz negatywny wpływ człowieka na środowisko oraz przyczyniasz się do ochrony zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Budowa własnej studni jest świadomym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Opłacalność inwestycji w studnię głębinową

Własna studnia głębinowa może przynieść znaczne oszczędności finansowe, zarówno w krótkim, jak i długim okresie, co sprawia, że jest atrakcyjną inwestycją dla wielu właścicieli nieruchomości. Koszt wody własnej, jest znacznie niższy niż ten z wodociągów.

 • Eliminacja opłat za wodę z sieci miejskiej: Korzystanie z własnej studni głębinowej eliminuje konieczność płacenia rachunków za wodę dostarczaną przez sieć miejską. W rezultacie, właściciele nieruchomości mogą zaoszczędzić znaczącą kwotę pieniędzy, która normalnie byłaby przeznaczona na opłaty za wodę.
 • Czy koszty wiercenia studni głębinowej się zwracają ? Choć koszt własnej studni może być wysoki, cena odwiertu często zwraca się w poprzez oszczędności na rachunkach za wodę. W ten sposób, posiadanie własnej studni staje się długoterminowym sposobem na obniżenie kosztów życia i zwiększenie samowystarczalności.

Chcesz znać cenę odwiertu na Podkarpaciu ? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj koszt studni głębinowej:

Cena Studni Głębinowej W 2024 R.- Stawki Na Podkarpaciu

Zdatność wody studni do użytku

Jedną z kluczowych zalet zrobienia własnej studni głębinowej jest kontrola nad jakością spożywanej wody. Zalety studni to też lepsza woda niż ta dostarczana przez sieć miejską.

 • Kontrola nad jakością: Posiadając własną studnię, masz możliwość regularnego monitorowania i testowania jakości wody. Możesz być pewien, że twoje ujęcie wody pitnej, jest wolne od zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.
 • Brak chemikaliów uzdatniających: Woda z sieci miejskiej często jest poddawana procesom uzdatniania chemicznego, aby zapewnić jej bezpieczeństwo do spożycia. Samodzielne wykonanie studni eliminuje konieczność stosowania chemikaliów do oczyszczania wody, co może prowadzić do bardziej naturalnego i zdrowszego ujęcia wody pitnej.
 • Mniej narażona na zanieczyszczenia: Własny pobór wody zazwyczaj pochodzi z głębokich warstw gruntu. Samodzielne wykonanie studni zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez działalność człowieka, jak również wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych.

W rezultacie, inwestycja w studnie głębinową gwarantuje czystą i bezpieczną wodę dla Ciebie i Twojej rodziny. To również pozwala uniknąć obaw związanych z jakością wody dostarczanej przez sieć miejską, która czasami może być przedmiotem kontrowersji z powodu obecności substancji chemicznych czy zanieczyszczeń. Badanie wody z pewnością pozwoli ci ocenić, które źródło jest lepsze.

Wartość nieruchomości

Zalety inwestycji we własną studnię to również zwiększenie atrakcyjności i wartości swojej nieruchomości. Oto dlaczego dzięki studni można zwiększyć wartości działki:

 • Atut przy sprzedaży lub wynajmie domu: Własna studnia kopana może być istotnym czynnikiem decydującym dla potencjalnych nabywców lub najemców nieruchomości. Wiele osób docenia możliwość korzystania z własnego, niezależnego źródła wody, co może zwiększyć atrakcyjność oferty i umożliwić szybszą sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Szczególnie gdy dostęp do wodociągów jest utrudniony lub obarczony ryzykiem częstych awarii.
 • Uniezależnienie się od wzrostu opłat za wodę: Posiadanie własnej studni głębinowej eliminuje konieczność płacenia opłat za wodę z sieci miejskiej, co może być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców lub najemców, którzy chcą uniknąć wysokich rachunków za wodę.
 • Zwiększona samowystarczalność: Własna studnia głębinowa stanowi element samowystarczalności, co może być atrakcyjne dla osób poszukujących nieruchomości związanych z życiem na wsi lub z dala od miasta.

W rezultacie jeżeli zdecydujesz się zrobić studnię na działce przyczynisz się do zwiększenia wartości nieruchomości i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych nabywców lub najemców. To także może być ważnym czynnikiem różnicującym w konkurencyjnym rynku nieruchomości, zwłaszcza w obszarach, gdzie własne źródło wody jest pożądanym udogodnieniem. W tej perspektywie koszt budowy studni zwróci się w postaci wyższej ceny sprzedaży bądź ceny najmu nieruchomości.

Bezpieczeństwo Awaryjne


Właściciel studni głębinowej ma pewność, że w sytuacjach awaryjnych oraz podczas trudnych warunków pogodowych, może liczyć na własne ujęcie wody. Oto dlaczego własna studnia to dobra alternatywa i gwarant bezpieczeństwa:

 • Bank wody podczas awarii sieci miejskiej: W przypadku awarii sieci wodociągowej lub innych kryzysów, wody gruntowe na własnej działce zapewniają stały dostęp do wody pitnej.
 • Minimalizacja skutków katastrof naturalnych: W przypadku katastrof naturalnych, takich jak powodzie czy trzęsienia ziemi, własna studnia głębinowa może być niezastąpionym źródłem wody dla potrzeb konsumpcyjnych oraz higieny osobistej. Dzięki niej można uniknąć sytuacji, w której brak dostępu do czystej wody staje się dodatkowym problemem w już trudnych warunkach.

Czy warto wywiercić własną studnię głębinową ?

Tak , warto wywiercić własną studnię głębinową. Decyzja ta przynosi szereg istotnych korzyści, takich jak niezależność w dostępie do wody, oszczędności finansowe, ekologiczne korzyści oraz kontrola nad jakością spożywanej wody. Dodatkowo, posiadanie własnej studni głębinowej może zwiększyć wartość nieruchomości i stanowić element bezpieczeństwa awaryjnego w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też, podjęcie decyzji o budowie własnej studni może być mądrą inwestycją dla osób poszukujących niezależności, oszczędności oraz dbających o środowisko naturalne.

Komu najlepiej zlecić odwiert studni głębinowej na Podkarpaciu ?


Na Podkarpaciu najlepiej wykonać studnie z firmą Karpackie Studnie. Charakteryzujemy się bogatym doświadczeniem zdobytym na Podkarpaciu, co pozwala nam doskonale zrozumieć i radzić sobie z miejscowymi warunkami geologicznymi. Posiadamy głęboką wiedzę na temat geologii naszego regionu, co jest kluczowe przy wykonywaniu prac związanych z budową studni głębinowej. Wywiercimy dla Ciebie studnię głębinową z czystą wodą, pomożemy dobrać do niej osprzęt i wesprzemy Cię fachową pomocą.


cennik studni głębinowych

Cena studni głębinowej w 2024 r.- stawki na Podkarpaciu

Cena studni głębinowej to pierwsza kwestia nad którą zastanawia się przyszły inwestor. Jak kształtuje się cennik wiercenia studni w województwie Podkarpackim ? Od czego zależy ? Odpowiadamy jaka jest cena wiercenia studni głębinowej w 2024 r.

Co ma wpływ na cenę studni głębinowych ?

Ile kosztuje metr odwiertu studni głębinowej w 2024 r.?

Jaka jest całkowita cena studni głębinowej na podkarpaciu w 2024 r. ?

Czy studnia głębinowa się opłaca ?

Kto wierci studnie głębinowe na Podkarpaciu ?

Wiercenie studni cena w 2024 r.

Studnie głębinowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem na terenie Podkarpacia. Właścicieli nieruchomości, zachęca dostęp do darmowej, czystej wody, niezależnej od lokalnych wodociągów. Studnie głębinowe okazują się szczególnie przydatne dla osób mieszkających na terenach wiejskich lub w małych miejscowościach, gdzie dostęp do wody może być ograniczony.

Cena studni głębinowej na Podkarpaciu, to jedna z ważniejszych kwestii do przemyślenia, przed rozpoczęciem wiercenia. Ceny studni na Podkarpaciu mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak głębokość studni, jej wydajność, czy lokalizacja.

Ile kosztuje studnia głębinowa na Podkarpaciu w 2024 r. ? Poniżej prezentujemy cenę za metr wiercenia studni głębinowej na Podkarpaciu, oraz czynniki ją kształtujące.

Od czego zależy cena budowy studni ?

To ile kosztuje wykopanie studni na Podkarpaciu uwarunkowane jest następującymi czynnikami:

 • lokalizacja
 • zapotrzebowanie
 • głębokość studni
 • materiały użyte do budowy studni

wiercenie studni na podkarpaciu

Cennik wiercenia studni głębinowej, zależy od jej lokalizacji

Na to ile kosztuje wiercenie studni wpływa przede wszystkim lokalizacja, a ściśle mówiąc warunki geologiczne w danym rejonie. Geologia podkarpackich terenów jest bardzo zróżnicowana. Kopiąc studnie głębinową na Podkarpaciu możemy najczęściej natrafić na takie materiały jak:

 • gliny
 • piaski
 • żwiry
 • otoczaki
 • piaskowce
 • łupki
 • zlepieńce

Przewiercenie danej formacji materiałów wymaga zróżnicowanych technik. Decyduje to o poziomie trudności wiercenia studni. Kopiąc studnie głębinową na urozmaiconym materiałowo terenie, wykonawca musi podjąć odpowiednie środki w celu wykonania zadania. Cena za wiercenie jest wyższa im bardziej geologiczno skomplikowane warunki napotka wykonawca. Analogicznie, koszt wykonania studni głębinowej jest niższy im łatwiejszy geologicznie jest teren.

Na koszt odwiertu studni głębinowej wypływa zapotrzebowanie na wodę

Koszt odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu, jak i w innych rejonach Polski zależy od zapotrzebowania klienta na wodę. Ilość wody, którą inwestor planuje pobierać ze studni, ma istotny wpływ na jej konstrukcję, a co za tym idzie na cenę końcową. Źródło wody z studni głębinowej w zależności od przeznaczenia, będzie musiało zaspokoić codzienne zapotrzebowanie 4 osobowej rodziny bądź będzie musiało sprawdzić się w działalności rolniczej. Studnia przy domu jednorodzinnym będzie znacznie tańsza niż studnie wiercone w celu nawadniania areałów terenów przez rolników.

Im większa głębokość studni głębinowej, tym drożej kosztuje jej wykonanie

Tutaj znów na cenę ma wpływ lokalizacja studni głębinowej. Analogicznie – im warstwa wodonośna znajduje się głębiej, tym cena za wykonanie jest wyższa. Głęboko zlokalizowana warstwa wodonośna zwiększa koszty inwestycji. Koszt wykopania studni zwiększa się z każdym metrem.

Kosztorys wybudowania studni uwzględnia wykorzystane materiały

Studnia głębinowa musi być wykonana z atestowanych materiałów. Jakość wody w studni głębinowej, nie może być na odpowiednim poziomie, kiedy skonstruowana jest z rur kanalizacyjnych (rur w pomarańczowym kolorze). Również rura osłonowa nie może być wykonana z pomarańczowej rury kanalizacyjnej. Woda pitna ze studni głębinowej wydobywana jest jedynie gdy konstrukcja została wykonana z odpowiednich materiałów. Niestety wielu wykonawców dla pomniejszenia kosztów i uatrakcyjnienia swojej oferty w rzeczywistości konstruuje studnie z rur kanalizacyjnych. Niskie koszty inwestycji wykonania studni z rur kanalizacyjnych mogą kusić. W rzeczywistości to zwiastun poważnych problemów. Naprawa zanieczyszczonej studni lub budowa nowej w jej miejsce to kolejne pieniądze. Warto wywiercić od razu studnię wykonaną z odpowiednich materiałów. Będzie służyć przez długie lata i dostarczać czystą wodę.

Nasza firma, jako odpowiedzialny wykonawca studni głębinowych, w swojej pracy zawsze wykorzystuje odpowiednie atestowane materiały, w tym rury studzienne.

Ile kosztuje metr studni na podkarpaciu ?

Na koszt metra bieżącego odwiertu to wpływa wiele czynników. Cennik wiercenia, w każdym przypadku ustalany jest indywidualnie. Cena za robociznę, odwiertu przy małym domu jednorodzinnym, koło którego ma powstać tradycyjna studnia głębinowa, będzie się różniła od kosztu metra bieżącego odwiertu dla gospodarstwa rolnego, na geologiczno trudnym terenie. Ogólnie można przyjąć, że studnie wiercone na stosunkowo łatwym terenie, gdzie woda ze studni ma pokryć potrzeby jedynie małej rodziny to w 2024 r. koszt zaczynający się od 250 zł za metr studni.

Jaki jest całkowity koszt studni głębinowej na Podkarpaciu ?

Na podstawie tej stawki można przyjąć, że całkowity koszt inwestycji wiercenia studni w województwie Podkarpackim to przedział ok. 6 000-12 000 zł.

Cena studni głębinowej może być pokryta przez dotacje

Mimo, że wiercenie studni na nie jest mała inwestycją, istnieje możliwość obniżenia kosztów poprzez ubieganie się o dotacje. Dofinansowania takie mogą sięgać nawet 80-90% wartości studni. Dotacje na udzielane są z różnych źródeł. Taka dotacja może być udzielona przede wszystkim od organów administracyjnych bądź środków unijnych. Obliczając opłacalność wiercenia studni głębinowej warto zawsze zaglądnąć na stronę lokalnej gminy i sprawdzić czy nie udziela bądź nie będzie udzielała w najbliższym czasie dotacji na studnie. Pozwoli to obniżyć koszty inwestycji.

czy budowa studni się opłaca

Czy wiercenie studni się opłaca ?

Posiadanie studni głębinowej wiąże się z wieloma korzyściami. Dzięki odpowiednio zrealizowanej inwestycji, możemy znacznie obniżyć rachunki za wodę, zapewnić sobie do niej stały dostęp, nawet podczas awarii sieci wodociągowej. Ponadto może okazać się, że woda ze studni głębinowej jest lepszej jakości niż woda z wodociągów. Nie zawiera chloru i innych substancji chemicznych. Korzystanie z własnej studni jest również przyjazne dla środowiska. Pomaga ograniczać zużycie energii i emisję CO2 wykorzystywaną przez sieć wodociągową. Z drugiej strony poza ceną wywiercenia własnego ujęcia wody istnieją koszty eksploatacji studni głębinowej, jak choćby okresowe jej czyszczenie. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie wady i zalety, dostarczanie wody przez studnię głębinową jest korzystnym dla nas rozwiązaniem. Cena budowy i eksploatacji studni zwróci się w stosunkowo krótkim czasie, a inwestor będzie cieszył się niezależnym dostępem do jakościowej wody.

Z kim warto wywiercić studnię głębinową na podkarpaciu ?

Studnie głębinowe na Podkarpaciu i w sąsiednich regionach to nasza specjalizacja. Oferujemy kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do czystej wody. Nasza doskonała znajomość terenu oraz doświadczenie w branży sprawiają, że jesteśmy idealnym partnerem dla tych, którzy poszukują niezawodnych usług w zakresie wiercenia studni głębinowych na Podkarpaciu.

Wiercimy studnie na terenie Podkarpacia i okolic, co oznacza, że doskonale znamy specyfikę geologiczną i warunki terenowe tego obszaru. Nasza wiedza pozwala nam precyzyjnie dostosować proces wiercenia do lokalnych warunków, co przekłada się na efektywność i trwałość studni głębinowych.

kopanie studni głębinowych na podkarpaciu

Dlaczego warto powierzyć nam wiercenie studni głębinowej na Twojej działce ?

 • Doświadczenie – działamy na lokalnym podkarpackim rynku od lat z pasją i pełnym zaangażowaniem. Znamy uwarunkowanie geologiczne powiatu krośnieńskiego. Ta wiedza pozwala nam wiercić jakościowe studnie głębinowe w Krośnie.
 • Materiały najwyższej jakości – jesteśmy pewni nie tylko umiejętności, ale również używanych materiałów. Do wiercenia studni głębinowych w Krośnie, używamy jedynie rur studziennych z atestem PZH.
 • Transparentność kosztów – przy wierceniu studni głębinowych w Krośnie dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci byli poinformowani o kosztach każdego etapu projektu.

Wiercimy studnie w powiecie brzozowskim, krośnieńskim, jasielskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim, przemyskim i na całym Podkarpaciu. Bardziej szczegółowy obszar działania poznasz na stronie naszej oferty.

Zastanawiasz się jaki kosztorys wybudowania studni zaproponujemy tobie ? Zadzwoń do nas !

Budowa studni głębinowej dla oszczędności, zdrowia i niezależności

Człowiek nie może żyć bez wody, a ta nie zawsze jest dostępna. Ludzie, szukając wody nauczyli się ją wydobywać spod ziemi budując studnie. Pierwsze metody wiercenia studni opracowane zostały około 1800 lat p.n.e. w Chinach i Egipcie. Najprostszą metodą budowy studni było wbicie w ziemię bambusowej rury, do której podchodziła samoistnie woda. Rurę tę wbijano za pomocą ubijaka. Bardziej zaawansowanym sposobem było wiercenie studni narzędziem zwanym ślimakiem. Technika wiercenia studni była dobrze rozwinięta w starożytnym Rzymie. W Polsce pierwsza udokumentowana studnia wiercona ręcznie powstała w 1862 roku. Głębokość pierwszych studni sięgała aż 100 metrów. Wybudowane z wielkim mozołem studnie używano przez wiele pokoleń.

Budowa studni głębinowej

Dzisiaj człowiek wciąż szuka wody, zwłaszcza kiedy nie ma dostępu do sieci wodociągowej, lub gdy nasze zapotrzebowanie na wodę jest dość spore. Najlepszym rodzajem studni dla gospodarstw domowych, jak i dla przedsiębiorstw są studnie głębinowe. Ze względu na sposób, w jaki one powstają, i jak są zbudowane, nazywane są również studniami wierconymi lub studniami rurowymi. Głębokość studni głębinowych często przekracza 10 m, a wykonuje się je przy pomocy specjalnej wiertnicy. Głębokość studni głębinowej nie może przekroczyć 30 m. Działanie studni głębinowych oparte jest o zastosowanie dwóch rur – rury osłonowej oraz rury filtracyjnej. Pierwsza z nich dociera w okolice warstwy wodonośnej, a druga w nią wnika. Rury dookoła obsypuje się żwirem, który izoluje i usprawnia dopływ wody. Wylot rury osłonowej zakończony jest obejmą nośną, w której znajdują się przyłącza wodne i zawór odcinający. Studnie powyżej 8 metrów nie zasysają samodzielnie wody, dlatego na ich dnie umieszcza się głębinową pompę tłoczącą.

W studni głębinowej woda pochodzi z wód podziemnych umieszczonych w pokładach skalnych sięgających zwykle 15-20 m. Pomiędzy tymi pokładami a powierzchnią gruntu znajdują się nieprzepuszczalne warstwy, dlatego woda w studni głębinowej jest dużo mniej narażona na zanieczyszczenia niż w przypadku innych studni np. kopanych. Poza tym jej zasoby są na tyle duże, że nie musimy się obawiać, iż zabraknie nam wody nawet w czasie największej suszy.

Zalety studni głębinowej

Studnie głębinowe mają wiele zalet, ale do najważniejszych z nich należy na pewno ich ekonomiczność. Koszt wybudowania studni głębinowej często jest mniejszy, ale zawsze mniej czasochłonny, w porównaniu z procedurą przyłączu do wodociągów. A poza tym jedyny koszt użytkowania studni głębinowej to energia elektryczna zasilająca pompę głębinową. Wodę mamy zupełnie za darmo, więc zupełnie poza nami są wahania cen dostarczanej wody.

Mając studnie głębinową nie musimy się martwić, że zabraknie nam wody. Nie jesteśmy zależni od ciśnienia w sieci wodociągowej.

Jak już wspomniane było wcześniej, woda w studni głębinowej pochodzi z wód podziemnych i przechodzi przez kilka warstw filtracyjnych. Dzięki temu woda jest zawsze naturalnie oczyszczona, a przez to najwyższej jakości.

Sieć wodociągowa często ma ograniczony zasięg. Budowa studni głębinowej może odbyć się niemalże w każdym miejscu.

Na co zwracać uwagę mając studnię głębinową

Zanim rozpoczniemy budowę, musimy oszacować własne zużycie wody. Jeśli nasz pobór miałby przekraczać 5m3 na dobę to potrzebne nam jest na budowę pozwolenie wodnoprawne, tzw. operat wodnoprawny. Jednak w przypadku domów jednorodzinnych bardzo rzadko to się zdarza. Jeśli nasze zużycie nie będzie przekraczać wyznaczonej wartości to nie potrzebujemy żadnych specjalnych zezwoleń na budowę studni.

Budując studnię głębinową należy pamiętać o konieczności wybudowania szamba. Jeśli w pobliżu nie ma dostępu do kanalizacji, możemy wybudować tzw. szambo ekologiczne.

Mając studnię głębinową powinniśmy regularnie badać poziom zawartości żelaza i manganu w wodzie. W przypadku, kiedy ich zawartość przekroczyłaby dopuszczalną normę, to możemy to zniwelować montując odpowiednią stację uzdatniania wody.

Gdzie wybudować studnię głębinową

Studnie głębinowe można wiercić wszędzie gdzie znajduje się woda (oczywiście jeśli teren spełnia warunki formalne). Dobre miejsce na studnie głębinową są na terenie Bieszczad, ale również w okolicach Krosna, Jasła, Gorlic, Sanoka i okolic.

O ile teoretycznie studnię można wybudować wszędzie, to zawsze dobrze jest sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania. Może w nim istnieć zapis o ograniczeniach budowy studni na danym terenie. Jeśli nie ma takich ograniczeń to pamiętajmy o przestrzeganiu ważnych zasad dotyczących odległości. Studnia głębinowa musi znajdować się:

– min. 5 metrów od granicy działki,
– 15 metrów od kompostowników i szamb
– 7,5 metrów od przydrożnego rowu z wodą,
– 30 metrów od drenażu rozsączającego oczyszczone biologicznie ścieki do gruntu,
– 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Wiercenie studni na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu przybywa mieszkańców.

Rzeszowski Urząd Statystyczny podał, że końcem czerwca 2017 roku Podkarpacie liczyło ponad 2,1 miliona mieszkańców. Prawie 59% ludności Podkarpacia mieszkało poza miastami na wsi. Z badań GUS-u wynika także, że średnia długości życia w województwie podkarpackim jest najwyższą w Polsce. Na ten wynik w głównej mierze wpływ ma czyste środowisko, zdrowy styl życia oraz poziom stresu zdecydowanie mniejszy, niż w dużych aglomeracjach miejskich. Ciągły wzrost liczby ludności w województwie podkarpackim zauważalne jest już od kilku lat. Aktualnie województwo podkarpackie zajmuje powierzchnię 17,8 tys. km2. Pod względem powierzchni zajmuje jedenaste miejsce w kraju. Ze względu na ilość mieszkańców Podkarpacie zajmuje miejsce dziewiąte.

Podkarpacie jest najdalej wysuniętym na południe województwem Polski. Jest to teren górzysty, gdzie lasy zajmują blisko 37% powierzchni. Pod względem administracyjnym województwo podkarpackie jest podzielone na 21 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu.

Co jest powodem powstawanie na Podkarpaciu studni?

Piękne tereny, czyste powietrze i woda, nieskażone ziemie i spokój sprawiają, że na terenie Podkarpacia buduje się coraz więcej domów. Powstaje coraz więcej zarówno domów jednorodzinnych, jak i nowoczesnych osiedli mieszkaniowych. Ze względu na niską gęstość zaludnienia mieszkańcy Podkarpacia często decydują się na wiercenie studni. Przyłączenie do wodociągu zwykle jest bardzo problematyczne ze względu na ukształtowanie terenu i bardzo kosztowne z uwagi na duże odległości pomiędzy domostwami, co powoduje  powolna rozbudowę sieci wodociągowej.

Jak i gdzie wiercić studnię na Podkarpaciu?

Jeśli masz zamiar wybudować dom na Podkarpaciu to własne ujęcie wody w postaci studni jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest sprawdzenie, czy działka, na której ma powstać dom, nie ma administracyjnych ograniczeń odnośnie budowy studni. Wspomniane ograniczenia znajdują się w planie zagospodarowania przestrzennego. Plan ten jest do wglądu każdego (nawet jeśli nie jest się właścicielem działki) w odpowiednim urzędzie administracyjnym.

Ze względu na górzysty charakter Podkarpacia, często konieczne jest tu wiercenie studni głębinowych o głębokości powyżej 30 m. Pokłady wody leżą tu bowiem głęboko. Studnia głęboka, to również bezpieczeństwo w czasie hydrologicznej suszy. Wiercenie studni powyżej głębokości 30 m jest regulowane przepisami Prawa Wodnego oraz Prawem Górniczym i Geologicznym.

Przed rozpoczęciem budowy studni musimy wykonać projekt prac geologicznych oraz tak zwany operat wodnoprawny. Przygotowuje go hydrogeolog lub projektant zajmujący się instalacjami wodnymi i kanalizacyjnymi. Dokumenty składa się do wojewody, który wydaję decyzję o możliwości budowy studni. Po wykonaniu odwiertu przygotowuje się dokumentację hydrogeologiczną studni. Obejmuje ona trzy aspekty dotyczące studni: dopuszczalną wydajność, poziom zwierciadła statycznego wody oraz depresje. Określa ona również rodzaje pompy oraz urządzeń do uzdatniania wody. Wyniki badań zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej, umożliwiają wojewodzie zarejestrowanie studni.

O firmach budujących studnie na Podkarpaciu

Aby cały proces administracyjny, poprzedzający wybudowanie studni przebiegał prawidłowo najlepiej jest skonsultować się z odpowiednią firmą zajmującą się budowaniem studni. Przeprowadzi ona nas krok po kroku przez wszystkie etapy administracyjnie, a następnie w oparciu o plany, wydane decyzje i pozwolenia wybuduje studnię. Jest to najlepsze z możliwych rozwiązań. Wybierając odpowiednią firmę najlepiej jest szukać zespołów z własnego regionu Polski z dużym doświadczeniem w budowie studni na danym terenie. Korzyści z wyboru miejscowej firmy są również takie, że regularnie może ona zajmować się czyszczeniem i konserwacją studni czy szybko interweniować w razie awarii.

Wiercenie studni głębinowej przez Karpackie Studnie na Podkarpaciu.

Jakie są regulacje prawne dotyczące budowy studni głębinowej?

Zgodnie z prawem wodnym oraz orzecznictwem, jeżeli studnie są wykonywane na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m w celu zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego (w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę) nie wymagają pozwolenia na budowę.

Studnie o głębokości do 30 m bez pozwolenia na budowę

Samo wywiercenie otworu lub wykopanie studni nie wymaga uzyskania zgody, natomiast wyprowadzenie elementów studni ponad powierzchnię terenu i wykonanie obudowy wymaga zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego z zachowaniem warunków określonych w § 30-33 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych). W takim wypadku wystarczy zgłosić zamiar budowy we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Do zgłoszenia należy dołączyć rysunki usytuowania studni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć budowę studni. Gdy inwestycja nie ruszy w ciągu dwóch lat od terminu jej rozpoczęcia określonego w zgłoszeniu, zgłoszenie straci ważność.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:

 1. do granicy działki – 5 m;
 2. do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
 3. do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m;
 4. do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m;
 5. do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70 m.

Dopuszcza się również sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek.

Studnie o głębokości poniżej 30 m z pozwoleniem

Korzystanie z ujęć wody poniżej poziomu 30 m stanowi szczególne korzystanie z wód (art. 122 ust. 1 pkt 2) wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ze względu na użycie specjalistycznych urządzeń technicznych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)
 • Ustawa prawo wodne ( Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 poz. 1422 ze zm.)

Czy warto wykopać studnię głębinową, czyli o oszczędzaniu na rachunkach za wodę.

Studnie są nadal użytkowane przez wiele gospodarstw domowych, pomimo powszechniejszego dostępu do sieci wodociągowej. Co więcej, wielu nowych inwestorów zastanawia się, czy podłączyć dom do wodociągu, czy też postawić na własną studnię głębinową. Czy wykopanie studni głębinowej jest opłacalnym rozwiązaniem? Małopolska i Kraków to rejony, w których na pewno warto postawić na wiercenie studni.

Co trzeba wiedzieć o studniach?

Niemożliwe jest życie bez wody – woda jest niezbędna do picia, gotowania, prania, mycia się, pojenia zwierząt gospodarskich i podlewania roślin. Jeżeli chce się korzystać ze studni, powinno się uwzględnić ten fakt już na etapie wybierania projektu domu. Wiercenie studni jest możliwe praktycznie wszędzie – zarówno na działkach położonych w mieście, jak i na terenach wiejskich. Dzięki temu bez trudu można znaleźć firmy, które trudnią się wierceniem studni głębinowych w miastach takich jak Kraków – obszar działalności przedsiębiorstw z Krakowa to zwykle cała Małopolska.

Zanim rozpocznie się wiercenie studni, warto zapamiętać, że studnie dzieli sią na dwa rodzaje – studnie kopane i studnie wiercone. Studnie kopane przez lata spotykało się na wsiach. Obecnie większość z nich przestała być użytkowana. Wykop wykonywano ręcznie, a jego głębokość nie przekraczała kilku metrów. Do wykopu wpuszczano kręgi betonowe, które zabezpieczały przed osuwaniem się ziemi do środka studni. Kręgi łączono szczelnie, dzięki czemu woda z wyższych, zanieczyszczonych warstw nie mogła mieszać się z wodą znajdującą się niżej. Ze względu na to, że czysta woda miała napływać z dołu wykopu, dno studni pokrywano specjalną siatką z otworami lub zasypywano żwirem. Wodę czerpano ręcznie, wciągając wiadra za pomocą kołowrotków lub żurawi. Obecnie w nadal użytkowanych studniach kopanych wykorzystuje się pompy zanurzeniowe zasilane elektrycznie. Na terenie miasta Kraków raczej nie spotyka się już takich studni, jednak niezurbanizowana Małopolska wciąż posiada ich wiele.

Studnie wiercone nazywa się studniami rurowymi lub głębinowymi. Ich głębokość przekracza najczęściej 10 m, dlatego wiercenie studni głębinowych na obszarze takim jak Małopolska pozostawia się wyspecjalizowanym firmom. Samodzielne kopanie tak głębokiego otworu może skończyć się tragicznie. Specjalne wiertnice wykonują wykop, który następnie wypełnia się rurą osłonową i rurą filtracyjną. Rura osłonowa dociera do warstwy wodonośnej, natomiast rura filtracyjna wnika w głąb tej warstwy. Do górnej części rury osłonowej montuje się przyłącza wody i zawór odcinający, a na dnie studni umieszcza się pompę, która zasysa wodę. Wiercenie studni oferowane przez firmy z miasta Kraków nie kończy się zatem na wykonaniu otworu, lecz na zamontowaniu przyłączy doprowadzających wodę do budynku mieszkalnego i na umieszczeniu pompy w studni.

Artykuł pochodzi z serwisu hobbydom.pl

Studnia – czego potrzebujemy aby ją wywiercić?

Posiadając działkę bądź gospodarstwo rolne lub agroturystyczne, gdy nie mamy dostępu do miejskiej sieci wodociągowej, stajemy przed zadaniem zbudowania studni. I to bez znaczenia, czy będzie to studnia w tradycyjnym stylu, z której za pomocą żurawia będziemy czerpać wodę. Czy też jak najbardziej nowoczesna, z pompa wodną i pełną funkcjonalnością poboru wody na wszelkie nasze potrzeby. Bez znaczenia, gdyż technika wywiercenia studni jest identyczna, a różnica polega dopiero na późniejszym zagospodarowaniu odwiertu.

Jak się zatem zabrać za wywiercenie studni?

Pierwsze co musimy zrobić, to znaleźć miejsce, w którym nasza studnia będzie umiejscowiona. Metody najczęściej stosowane są dwie. Pierwsza to odszukanie planów i map geologicznych naszego terenu – o ile takie istnieją. Zaznaczone są na niej wszelkie dane o położeniu wód gruntowych i podziemnych, z których to możemy skorzystać podczas budowy studni. Jeżeli takie dane nie istnieją, to badania możemy przeprowadzić na własną rękę – są one nieco kosztowne, ale będziemy mieli inżynieryjne dane, w pełni profesjonalny raport, stworzony przez geologa. Inną metodą jest tzw. różdżkarstwo. Wzywa się radiestetę, który za pomocą „różdżki” określa ulokowanie „cieków wodnych” i „podziemnych zbiorników wodnych”. Nie jest to naukowa metoda określania lokalizacji wód podziemnych, ale wiele osób sobie ją chwali.

Artykuł pochodzi z serwisu hobbydom.pl

Własna studnia – sposób na realne oszczędności

Własna studnia – od czego zacząć?

Zastanawiacie się pewnie, po co komu własna studnia? Przecież w Polsce raczej powszechnym dobrem są wodociągi. Błąd myślowy – okazuje się, że miejskie, czy gminne ujęcia wody wcale nie zaspokajają wszystkich potrzeb. Wciąż jest masa działek budowlanych, na których ludzie budują swoje domy, które do wodociągu nie są i w dalszej przyszłości podłączone nie będą. Wtedy studnia staje się koniecznością. Ale czy to źle?

Planując budowę studni musimy się przede wszystkim rozejrzeć za specjalistyczną firmą. Już dawno do lamusa odeszły znane z polskich wsi studnie, z których wodę wyciąga się przy pomocy wiadra. Dziś rządzą tzw. głębinówki, wiercone na głębokość co najmniej 10 metrów, w których pracują specjalne pompy. No właśnie, ile ta przyjemność kosztuje?

Koszt studni głębinowej – ile kosztuje wykopanie / wywiercenie studni na działce?

Zrobiłem krótki research w mojej okolicy i stawki generalnie się powtarzają – metr odwiertu to około 260-280 złotych. W tej cenie dostajemy też rurę osłonową (cokolwiek to znaczy) i gwarancję, że wodę uda się znaleźć. Policzmy zatem – zakładając, że mamy szczęście (tak powiedział jeden studniarz), woda jest na 11 metrach, czyli za samą robociznę zapłacimy uśredniając 2970 złotych. Do tego musimy doliczyć koszt pompy głębinowej – aukcje internetowe podpowiadają, że trzeba przygotować od 200 do 1500 złotych. Drogo, jak smok. A to dopiero początek. Potrzebny będzie też zbiornik hydroforowy – koszt w zależności od pojemności od 300 do 1000 złotych. I w tym momencie jesteśmy gotowi, aby pobierać własną wodę, z własnej studni, w dodatku za darmo.

Z tym „za darmo” trochę się zagalopowałem, bo dochodzi przecież koszt prądu zużytego przez naszą pompę. Dość popularne urządzenia rozwijają moc 1 kW. Studniarz podpowiedział mi, że pompa przy normalnym użytkowaniu powinna się załączać co godzinę i pracować przez 2 minuty. Co daje nam w sumie dzienny koszt prądu (12 godzin) na poziomie około 20 groszy. Nie jest to dużo i pewnie nie wpłynie jakoś znacząco na nasze rachunki.

Tekst pochodzi z serwisu ZARADNY FINANSOWO