FAQ: Studnie głębinowe pozwolenie i inne przepisy

Wybór studni głębinowej to świetna decyzja ! Poza niezależnością od wodociągów, w dłuższej perspektywie czasu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy na rachunkach za wodę. Przed podjęciem decyzji o wywierceniu studni głębinowej warto zaznajomić się z paroma podstawowymi kwestiami prawnymi dotyczącymi umiejscowienia studni głębinowej i wydawania na nią pozwoleń. W ramach artykułu, w formie najczęstszych pytań, zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przepisów i pozwoleń na studnie. Wyjaśniamy formalności z nimi związane i podpowiadamy gdzie na Podkarpaciu uzyskać pozwolenie na studnię głębinową i komu zlecić jej budowę.

Na skróty:

Studnia głębinowa pozwolenie na budowę – czy go potrzebuję ?

Gdzie może stanąć tradycyjna studnia głębinowa ?

Kiedy potrzebuję pozwolenia wodnoprawnego ?

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne ?

Gdzie na Podkarpaciu złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne ?

Jak wygląda wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ?

Ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne ?

Jak długo będę czekał na decyzję ?

Kiedy sporządzić projekt prac geologicznych ?

Komu zlecić wiercenie studni na Podkarpaciu ?

Jakie są podstawowe przepisy dotyczące budowy studni na działce ? Jakich dopełnić formalności ?

Kwestie związane z budową studni głębinowych w Polsce są opisane przez przepisy zawarte w poniższych aktach.

 • Prawo budowlane
 • Prawo wodne
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Co przewidują przepisy prawne dotyczące studni ?

Jakie przepisy dotyczące studni określa prawo budowlane ? Z punktu widzenia inwestora, najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi prawa budowlanego i związanych z nim aktami wykonawczymi, jest określenie usytuowania studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Planując wiercenie studni głębinowej z pewnością zastanawiasz się czy nie będziesz potrzebował pozwolenia wodnoprawnego. Sprawy związane z jego wydaniem reguluje ustawa Prawo wodne.

Prawo geologiczne i górnicze obejmuje sytuacje kiedy planujemy wykonać odwierty, poza obszarami górniczymi, o głębokości większej niż 30 m, z których chcemy pobierać wodzy podziemne w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę.

Zbudować studnie bez pozwolenia na budowę

Realizacja inwestycji polegającej na wykopaniu bądź wywierceniu studni nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy studni. Jest to dość istotne ułatwienie z punktu widzenia inwestora. Wywiercenie bądź wykopania studni na działce może wiązać się z koniecznością, dopełnienia formalności jaką jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o czym mówimy w dalszej części artykułu.

Prawo budowlane – wymagania prawne dotyczące umiejscowienia studni

Gdzie mogę wywiercić studnie głębinową ?

Gdzie dopuszczalne jest wiercenie studni ? Prawo budowlane stanowi, że przydomowa studnia głębinowa, która jest jednocześnie ujęciem wody pitnej powinna znajdować się:

 • 5 m – od granicy działki;
 • 7,5 m – od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m – od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m – od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m – od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Wszystkie te odległości należy liczyć od osi studni.

Odległości te nie dotyczą wykonania studni głębinowej, z której woda nie jest przeznaczona do spożycia przez ludzi. Przeznaczenie wody jest decydującym czynnikiem. Wobec czego, budując własne ujęcie wody, przeznaczone do podlewania ogrodu, nie musimy kierować się powyższymi wytycznymi.

Przepisy prawa wodnego a odwierty studni głębinowych

Kiedy potrzebuje pozwolenia wodnoprawnego ?

W niektórych sytuacjach istnieje konieczność uzyskania tzw. pozwolenia wodnoprawnego, które reguluje ustawa Prawo wodne. Proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego obejmuje składanie odpowiedniego wniosku do właściwego organu administracyjnego, który następnie przeprowadza ocenę zgodności z prawem oraz ewentualnie wymaga spełnienia dodatkowych warunków czy procedur.

Formalności budowlane obligują nas do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego gdy:

 • głębokość studni głębinowej ma więcej niż 30 m lub
 • pobór wody większy niż 5 m3 na dobę.


Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne ?

Okej, nasza studnia jest głębsza niż 30 m lub nasz pobór wody przekracza 5 m3, wobec czego gdzie należy się udać ? Pozwolenia wodnoprawne wydają Wody Polskie. To one odpowiedzialne są za gospodarowanie zasobami wodnymi.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne ?

Jeżeli konstrukcja studni głębinowej zmusza cię do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wniosek złożysz w siedzibie odpowiedniego nadzoru wodnego w Twojej gminie. Według przepisów prawa wodnego, powinieneś wybrać ten nadzór wodny, który znajduje się najbliżej miejsca, w którym chcesz zbudować studnię.

W obszarze Podkarpacia znajdziesz ok 24 nadzory wodne w tym:

 • Nadzór wodny Brzozów
 • Nadzór Wodny Krosno
 • Nadzór Wodny Jasło
 • Nadzór Wodny Sanok
 • Nadzór Wodny Lesko
 • Nadzór Wodny Ustrzyki Dolne
 • Nadzór Wodny Dynów
 • Nadzór Wodny Przemyśl
 • Nadzór Wodny Strzyżów
 • Nadzór Wodny Rzeszów

Wniosek składać można również w Zarządzie Zlewni lub Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Na Podkarpaciu posiadamy jeden Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i 4 Zarządy Zlewni:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Zarząd Zlewni w Krośnie
 • Zarząd Zlewni w Jaśle
 • Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
 • Zarząd Zlewni w Przemyślu

Jak wygląda wniosek ?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o który będziemy się starać przed budową studni głębinowej, to w rzeczywistości gotowy formularz, który musimy wypełnić. Zawiera rubryki, w których należy wypisać nasze dane kontaktowe, ewentualnie dane pełnomocnika, następnie musimy zaznaczyć na co ma zostać wydane pozwolenie wodnoprawne. Na końcu wniosku wypełniamy rubryki z lokalizacją naszej studni.

Czy sam wniosek wystarczy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ?

Nie, musimy dołączyć komplet załączników, które są wymienione we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Załączniki o których mowa we wniosku to min:

 • operat wodnoprawny
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ocena wodnoprawna
 • dokumentacja hydrogeologiczna
 • dowód uiszczenia opłaty i wiele więcej

Czy mogę zacząć wiercić studnię nim uzyskam pozwolenie wodnoprawne ?

Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni głębinowej, musimy uzyskać nim przystąpimy do inwestycji. Warto wziąć to pod uwagę planując etapy budowy studni głębinowej na swojej działce.

Ile kosztuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego ?

W 2024 r., opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosu 286 zł.

Jak długo będę czekał na pozwolenie wodnoprawne ?

Decyzja o pozwoleniu powinna zostać wydana w ciągu miesiąca. W szczególnych wypadkach 2 miesiące.

Wywierciłem studnię głębinową bez pozwolenia wodnoprawnego co robić ?

Należy dokonać legalizacji urządzenia wodnego. Legalizacja urządzenia wodnego kosztuje 5720,17 zł.

Prawo górnicze i geologiczne – zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Podczas budowy studni głębinowej należy pamiętać, że inwestycja ta może podlegać przepisom nie tylko ustawy o prawie budowlanym i prawie wodnym, ale także ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Przepisy geologiczne odnoszą się do wykonywania w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu. Według ustawy prace te (geologiczne) mogą odbywać się jedynie na podstawie projektu robót geologicznych.

Kiedy kopanie studni głębinowej nie wymaga projektu robót geologicznych ?

Przepisy geologiczne jasno określają, że nie stosuje się ich w przypadku „wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych”. Innymi słowy: jeżeli nasza studnia ma mniej jak 30 m i pobieramy z niej mniej niż 5m3 na dobę i nie została wywiercona na obszarze górniczym to ustawa o prawie geologicznym i górniczym nas nie obowiązuje ! Zdecydowana większość odwiertów przydomowych studni głębinowych nie jest pracą geologiczną i nie potrzebuje projektu robót geologicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozważanie budowy studni głębinowej wymaga również zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Miejsce budowy studni na danym terenie, może być ograniczone zawartymi w MPZP przepisami, bądź obarczone specjalnymi formalnościami.

Komu zlecić budowę studni na Podkarpaciu ?

Najlepszym wyborem dla wykonania odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu jest skorzystanie z usług Karpackich Studni. Nie tylko zapewniamy profesjonalne wykonanie odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu, ale także służymy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z kwestiami prawnymi budowy studni na naszym terenie. Działamy na terenie Podkarpacia najczęściej wiercimy studnie w okolicach: Brzozowa, Krosna, Jasła, Sanoka, Leska, Bieszczad, Przemyśla !