dotacje na studnie glebinowe powiat jasielski

Dotacje na studnie gmina Nowy Żmigród

Gmina Jasło dofinansowanie do studni głębinowej

Gmina Nowy Żmigród ogłosiła program dofinansowania budowy studni wierconych, mający na celu poprawę dostępu do czystej wody pitnej dla mieszkańców. Program skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych na terenie gminy, którzy chcą zwiększyć niezależność od systemów zaopatrzenia w wodę. W formie artykułu FAQ odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące programu dofinansowania budowy studni wierconych w gminie Nowy Żmigród.

Jeżeli interesuje cię jakie są dokładne zasady i procedury dotyczące dofinansowania do studni głębinowych w 2024 r, dobrze trafiłeś ! Przygotowaliśmy najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z tematem dotacji na studnie głębinowe w Gminie Nowy Żmigród.
Ikonografika – dotacje na studnie głębinowe

FAQ Dotacja na studnie głębinowe 2024 r. Nowy Żmigród

 

Czy jest dofinansowanie do studni głębinowej w 2024 r ?

Tak, w dniach 8 i 9 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie budowy studni głębinowych.

W jakich godzinach można składać wnioski o dotację do studni ?

Nabór wniosków odbywa się w godzinach 8 maj – 8:30-17:00 oraz 9 maj – 8:30-15:00.

Na co udzielana jest dotacja ?

Dofinansowanie jest udzielane na budowę studni głębinowych, na nieruchomościach zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, położonych na terenie gminy Nowy Żmigród.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać od Urzędu Gminy Nowy Żmigród w 2024 roku ?

Dofinansowanie na studnie głębinową w gminie Nowy Żmigród można uzyskać w wysokości do 50% poniesionych wydatków.

Czy jest jakaś górna granica dofinansowania na studnię ?

Tak, górna granica dofinansowania na studnię to 6 000 zł.

Jakie koszty można pokryć z dofinansowania na studnię głębinową ?

Za uzyskane środki z dofinansowania można pokryć:

 • wiercenie studni
 • zakup materiałów koniecznych do montażu studni. Materiały te muszą wchodzić w skład systemu studni.
 • zestaw pompy głębinowej (pompa, zbiornik – hydrofor, osprzęt hydroforowy – włącznik ciśnieniowy, manometr, zawór, złączki)
 • zakup instalacji elektrycznej i sterowniczej

Dofinansowanie do studni głębinowej – dla kogo ?

Dofinansowanie jest przyznawane osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości na terenie gminy Nowy Żmigród, na której planowana jest budowa studni.

Kiedy nie dostanę dotacji na studnię głębinową ?

 • Dofinansowanie nie będzie dostępne dla osób, które prowadzą na swojej nieruchomości działalność gospodarczą, rolniczą lub rybacką.
 • Dofinansowanie nie będzie dostępne dla obszarów, gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Dotacja nie będzie mogła pokryć kosztów, które już zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych źródeł bez konieczności ich zwrotu. Innymi słowy, nie będzie możliwe otrzymywanie wsparcia finansowego z dwóch różnych źródeł na ten sam cel.
 • Dotacja nie obejmuje prac związanych z modernizacją, renowacją ani zmianą istniejącej już studni wierconej.

Kiedy mogę zacząć wiercić studnię ?

Wiercenie studni głębinowej można zacząć dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Urzędem Gminy Nowy Żmigród.

Jak rozliczę się z Urzędem Gminy Nowy Żmigród za wywierconą studnię głębinową ?

Z urzędem rozliczymy się za pomocą dokumentów, które musimy dostarczyć do Urzędu Gminy po wykonanej budowie studni.
Tymi dokumentami mogą być:

 • faktury i rachunki
 • protokół odbioru końcowego
 • oświadczenie o głębokości wywierconej studni

Czy Urząd Gminy Nowy Żmigród może odrzucić mój wniosek ?

Tak, urząd odrzuci wniosek jeżeli będzie niezgodny z regulaminem oraz przepisami prawa. Możesz zostać również do uzupełnienia wniosku, jeżeli ten okaże się niekompletny.

Czy istnieje limit udzielonych dotacji na studnie głębinową w gminie Nowy Żmigród ?

Tak, urząd udzieli tylko tyle dotacji, na ile pozwoli mu budżet. Powinieneś działać szybko

Jak uzyskać dotację ?

W celu uzyskania dofinansowania na wiercenie studni głębinowej w gminie Nowy Żmigród, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród. Najlepiej zadzwoń do nas chętnie pomożemy Ci szybko uzyskać dotację oraz wywiercimy Twoją studnię ! Wiercimy studnie głębinowe również na terenie całego powiatu jasielskiego

FAQ: Studnie głębinowe pozwolenie i inne przepisy

Wybór studni głębinowej to świetna decyzja ! Poza niezależnością od wodociągów, w dłuższej perspektywie czasu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy na rachunkach za wodę. Przed podjęciem decyzji o wywierceniu studni głębinowej warto zaznajomić się z paroma podstawowymi kwestiami prawnymi dotyczącymi umiejscowienia studni głębinowej i wydawania na nią pozwoleń. W ramach artykułu, w formie najczęstszych pytań, zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące przepisów i pozwoleń na studnie. Wyjaśniamy formalności z nimi związane i podpowiadamy gdzie na Podkarpaciu uzyskać pozwolenie na studnię głębinową i komu zlecić jej budowę.

Na skróty:

Studnia głębinowa pozwolenie na budowę – czy go potrzebuję ?

Gdzie może stanąć tradycyjna studnia głębinowa ?

Kiedy potrzebuję pozwolenia wodnoprawnego ?

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne ?

Gdzie na Podkarpaciu złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne ?

Jak wygląda wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ?

Ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne ?

Jak długo będę czekał na decyzję ?

Kiedy sporządzić projekt prac geologicznych ?

Komu zlecić wiercenie studni na Podkarpaciu ?

Jakie są podstawowe przepisy dotyczące budowy studni na działce ? Jakich dopełnić formalności ?

Kwestie związane z budową studni głębinowych w Polsce są opisane przez przepisy zawarte w poniższych aktach.

 • Prawo budowlane
 • Prawo wodne
 • Prawo geologiczne i górnicze
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Co przewidują przepisy prawne dotyczące studni ?

Jakie przepisy dotyczące studni określa prawo budowlane ? Z punktu widzenia inwestora, najistotniejszymi kwestiami dotyczącymi prawa budowlanego i związanych z nim aktami wykonawczymi, jest określenie usytuowania studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Planując wiercenie studni głębinowej z pewnością zastanawiasz się czy nie będziesz potrzebował pozwolenia wodnoprawnego. Sprawy związane z jego wydaniem reguluje ustawa Prawo wodne.

Prawo geologiczne i górnicze obejmuje sytuacje kiedy planujemy wykonać odwierty, poza obszarami górniczymi, o głębokości większej niż 30 m, z których chcemy pobierać wodzy podziemne w ilości przekraczającej 5 m3 na dobę.

Zbudować studnie bez pozwolenia na budowę

Realizacja inwestycji polegającej na wykopaniu bądź wywierceniu studni nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia budowy studni. Jest to dość istotne ułatwienie z punktu widzenia inwestora. Wywiercenie bądź wykopania studni na działce może wiązać się z koniecznością, dopełnienia formalności jaką jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o czym mówimy w dalszej części artykułu.

Prawo budowlane – wymagania prawne dotyczące umiejscowienia studni

Gdzie mogę wywiercić studnie głębinową ?

Gdzie dopuszczalne jest wiercenie studni ? Prawo budowlane stanowi, że przydomowa studnia głębinowa, która jest jednocześnie ujęciem wody pitnej powinna znajdować się:

 • 5 m – od granicy działki;
 • 7,5 m – od osi rowu przydrożnego;
 • 15 m – od budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń;
 • 30 m – od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;
 • 70 m – od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Wszystkie te odległości należy liczyć od osi studni.

Odległości te nie dotyczą wykonania studni głębinowej, z której woda nie jest przeznaczona do spożycia przez ludzi. Przeznaczenie wody jest decydującym czynnikiem. Wobec czego, budując własne ujęcie wody, przeznaczone do podlewania ogrodu, nie musimy kierować się powyższymi wytycznymi.

Przepisy prawa wodnego a odwierty studni głębinowych

Kiedy potrzebuje pozwolenia wodnoprawnego ?

W niektórych sytuacjach istnieje konieczność uzyskania tzw. pozwolenia wodnoprawnego, które reguluje ustawa Prawo wodne. Proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego obejmuje składanie odpowiedniego wniosku do właściwego organu administracyjnego, który następnie przeprowadza ocenę zgodności z prawem oraz ewentualnie wymaga spełnienia dodatkowych warunków czy procedur.

Formalności budowlane obligują nas do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego gdy:

 • głębokość studni głębinowej ma więcej niż 30 m lub
 • pobór wody większy niż 5 m3 na dobę.


Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne ?

Okej, nasza studnia jest głębsza niż 30 m lub nasz pobór wody przekracza 5 m3, wobec czego gdzie należy się udać ? Pozwolenia wodnoprawne wydają Wody Polskie. To one odpowiedzialne są za gospodarowanie zasobami wodnymi.

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie wodnoprawne ?

Jeżeli konstrukcja studni głębinowej zmusza cię do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, wniosek złożysz w siedzibie odpowiedniego nadzoru wodnego w Twojej gminie. Według przepisów prawa wodnego, powinieneś wybrać ten nadzór wodny, który znajduje się najbliżej miejsca, w którym chcesz zbudować studnię.

W obszarze Podkarpacia znajdziesz ok 24 nadzory wodne w tym:

 • Nadzór wodny Brzozów
 • Nadzór Wodny Krosno
 • Nadzór Wodny Jasło
 • Nadzór Wodny Sanok
 • Nadzór Wodny Lesko
 • Nadzór Wodny Ustrzyki Dolne
 • Nadzór Wodny Dynów
 • Nadzór Wodny Przemyśl
 • Nadzór Wodny Strzyżów
 • Nadzór Wodny Rzeszów

Wniosek składać można również w Zarządzie Zlewni lub Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Na Podkarpaciu posiadamy jeden Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i 4 Zarządy Zlewni:

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Zarząd Zlewni w Krośnie
 • Zarząd Zlewni w Jaśle
 • Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
 • Zarząd Zlewni w Przemyślu

Jak wygląda wniosek ?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o który będziemy się starać przed budową studni głębinowej, to w rzeczywistości gotowy formularz, który musimy wypełnić. Zawiera rubryki, w których należy wypisać nasze dane kontaktowe, ewentualnie dane pełnomocnika, następnie musimy zaznaczyć na co ma zostać wydane pozwolenie wodnoprawne. Na końcu wniosku wypełniamy rubryki z lokalizacją naszej studni.

Czy sam wniosek wystarczy do wydania pozwolenia wodnoprawnego ?

Nie, musimy dołączyć komplet załączników, które są wymienione we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Załączniki o których mowa we wniosku to min:

 • operat wodnoprawny
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • ocena wodnoprawna
 • dokumentacja hydrogeologiczna
 • dowód uiszczenia opłaty i wiele więcej

Czy mogę zacząć wiercić studnię nim uzyskam pozwolenie wodnoprawne ?

Pozwolenie wodnoprawne na budowę studni głębinowej, musimy uzyskać nim przystąpimy do inwestycji. Warto wziąć to pod uwagę planując etapy budowy studni głębinowej na swojej działce.

Ile kosztuje wydanie pozwolenia wodnoprawnego ?

W 2024 r., opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosu 286 zł.

Jak długo będę czekał na pozwolenie wodnoprawne ?

Decyzja o pozwoleniu powinna zostać wydana w ciągu miesiąca. W szczególnych wypadkach 2 miesiące.

Wywierciłem studnię głębinową bez pozwolenia wodnoprawnego co robić ?

Należy dokonać legalizacji urządzenia wodnego. Legalizacja urządzenia wodnego kosztuje 5720,17 zł.

Prawo górnicze i geologiczne – zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Podczas budowy studni głębinowej należy pamiętać, że inwestycja ta może podlegać przepisom nie tylko ustawy o prawie budowlanym i prawie wodnym, ale także ustawy o prawie geologicznym i górniczym. Przepisy geologiczne odnoszą się do wykonywania w ramach prac geologicznych wszelkich czynności poniżej powierzchni terenu. Według ustawy prace te (geologiczne) mogą odbywać się jedynie na podstawie projektu robót geologicznych.

Kiedy kopanie studni głębinowej nie wymaga projektu robót geologicznych ?

Przepisy geologiczne jasno określają, że nie stosuje się ich w przypadku „wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę poza obszarami górniczymi utworzonymi w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych”. Innymi słowy: jeżeli nasza studnia ma mniej jak 30 m i pobieramy z niej mniej niż 5m3 na dobę i nie została wywiercona na obszarze górniczym to ustawa o prawie geologicznym i górniczym nas nie obowiązuje ! Zdecydowana większość odwiertów przydomowych studni głębinowych nie jest pracą geologiczną i nie potrzebuje projektu robót geologicznych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Rozważanie budowy studni głębinowej wymaga również zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Miejsce budowy studni na danym terenie, może być ograniczone zawartymi w MPZP przepisami, bądź obarczone specjalnymi formalnościami.

Komu zlecić budowę studni na Podkarpaciu ?

Najlepszym wyborem dla wykonania odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu jest skorzystanie z usług Karpackich Studni. Nie tylko zapewniamy profesjonalne wykonanie odwiertu studni głębinowej na Podkarpaciu, ale także służymy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z kwestiami prawnymi budowy studni na naszym terenie. Działamy na terenie Podkarpacia najczęściej wiercimy studnie w okolicach: Brzozowa, Krosna, Jasła, Sanoka, Leska, Bieszczad, Przemyśla !

Czy własna studnia się opłaca ? Ikonografika

Studnia głębinowa to niezależne ujęcie wody
Wywiercenie studni jest rozwiązaniem ekologicznym
Inwestycja w studnie się zwraca
Dzięki prywatnemu ujęciu wody, możesz kontrolować jej jakość
Nieruchomości ze studnią cieszą się wyższą ceną i zainteresowaniem
Odwiert studni pozwoli czuć się bezpieczniej
Kto wykona dla ciebie studnię głębinową na Podkarpaciu ?

Czy własna studnia głębinowa w dzisiejszych czasach się opłaca ? Coraz więcej osób zaczyna doceniać działanie studni głębinowej na własnym podwórku. Wykonanie własnej studni to nie tylko symbol niezależności, ale także praktyczne rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści zarówno dla domowego budżetu, jak i dla środowiska naturalnego.

W artykule przyjrzymy się bliżej najważniejszym zaletom posiadania własnej studni głębinowej oraz odpowiemy na pytanie czy warto ją budować ? Dowiemy się, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na budowę własnego ujęcia wody oraz jakie korzyści może przynieść. Od niezależności w dostępie do wody, poprzez ekologiczne korzyści, opłacalność studni głębinowej, po poprawę jakości wody – wszystko to sprawia, że wiercenie studni staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla wielu właścicieli nieruchomości.

Korzyści wynikające z wykonania własnej studni

zalety studni głębinowej na działce

Źródło Niezależnej Wody

Czy prywatna studnia daje mi niezależność ? Tak, wykonanie studni głębinowej oznacza, że ​​masz stały dostęp do wody niezależnie od zewnętrznych czynników. Nie musisz już polegać na dostawach wody z sieci miejskiej. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych lub gdy występują problemy z zaopatrzeniem w wodę ze względu na zmienne warunki pogodowe. Woda ze studni może okazać się wtedy jedynym rozwiązaniem.

Wybór studni głębinowej to bezpieczeństwo w dostępie do wody. W przypadku awarii sieci wodociągowej lub sytuacji kryzysowych, wykonanie studni głębinowej pozwala na ciągłe korzystanie z wody bez obaw o przerwy w dostawach czy niedobór zasobów.

Własna woda ze studni głębinowej jest symbolem niezależności i samowystarczalności. Bez względu na to, czy chodzi o codzienne potrzeby, czy sytuacje kryzysowe. Studnie wiercone to niezastąpione źródło wody głębinowej, dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Wiercenie studni to też dobre rozwiązanie ekologiczne

Wykopanie studni przynosi także istotne korzyści dla środowiska naturalnego, co stanowi ważny czynnik przy wyborze tego rozwiązania:

 • Redukcja zużycia wody z sieci miejskiej: Inwestycja w studnie oznacza ograniczenie potrzeby korzystania z wody dostarczanej przez sieć miejską. Własne ujęcie wody zmniejszy zużycie wody z publicznych źródeł. Wydobywane przez inwestora wody gruntowe na własnej działce, przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia infrastruktury wodociągowej oraz zasobów wodnych, zwłaszcza w okresach suszy.
 • Ograniczenie emisji CO2 związanej z transportem wody: Dostarczanie wody za pośrednictwem sieci wodociągowej wymaga energii, często pochodzącej z paliw kopalnych, co wiąże się z emisją dwutlenku węgla. Źródło wody głębinowej na naszej nieruchomości eliminuje potrzebę transportu wody na długie odległości. W ten sposób wykonany odwiert, przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 związanej z jej dostarczaniem.

Wybór studni głębinowej to również korzyści ekologiczne. Budując studnie zmniejszasz negatywny wpływ człowieka na środowisko oraz przyczyniasz się do ochrony zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń. Budowa własnej studni jest świadomym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Opłacalność inwestycji w studnię głębinową

Własna studnia głębinowa może przynieść znaczne oszczędności finansowe, zarówno w krótkim, jak i długim okresie, co sprawia, że jest atrakcyjną inwestycją dla wielu właścicieli nieruchomości. Koszt wody własnej, jest znacznie niższy niż ten z wodociągów.

 • Eliminacja opłat za wodę z sieci miejskiej: Korzystanie z własnej studni głębinowej eliminuje konieczność płacenia rachunków za wodę dostarczaną przez sieć miejską. W rezultacie, właściciele nieruchomości mogą zaoszczędzić znaczącą kwotę pieniędzy, która normalnie byłaby przeznaczona na opłaty za wodę.
 • Czy koszty wiercenia studni głębinowej się zwracają ? Choć koszt własnej studni może być wysoki, cena odwiertu często zwraca się w poprzez oszczędności na rachunkach za wodę. W ten sposób, posiadanie własnej studni staje się długoterminowym sposobem na obniżenie kosztów życia i zwiększenie samowystarczalności.

Chcesz znać cenę odwiertu na Podkarpaciu ? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj koszt studni głębinowej:

Cena Studni Głębinowej W 2024 R.- Stawki Na Podkarpaciu

Zdatność wody studni do użytku

Jedną z kluczowych zalet zrobienia własnej studni głębinowej jest kontrola nad jakością spożywanej wody. Zalety studni to też lepsza woda niż ta dostarczana przez sieć miejską.

 • Kontrola nad jakością: Posiadając własną studnię, masz możliwość regularnego monitorowania i testowania jakości wody. Możesz być pewien, że twoje ujęcie wody pitnej, jest wolne od zanieczyszczeń i szkodliwych substancji.
 • Brak chemikaliów uzdatniających: Woda z sieci miejskiej często jest poddawana procesom uzdatniania chemicznego, aby zapewnić jej bezpieczeństwo do spożycia. Samodzielne wykonanie studni eliminuje konieczność stosowania chemikaliów do oczyszczania wody, co może prowadzić do bardziej naturalnego i zdrowszego ujęcia wody pitnej.
 • Mniej narażona na zanieczyszczenia: Własny pobór wody zazwyczaj pochodzi z głębokich warstw gruntu. Samodzielne wykonanie studni zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia przez działalność człowieka, jak również wpływ zanieczyszczeń powierzchniowych.

W rezultacie, inwestycja w studnie głębinową gwarantuje czystą i bezpieczną wodę dla Ciebie i Twojej rodziny. To również pozwala uniknąć obaw związanych z jakością wody dostarczanej przez sieć miejską, która czasami może być przedmiotem kontrowersji z powodu obecności substancji chemicznych czy zanieczyszczeń. Badanie wody z pewnością pozwoli ci ocenić, które źródło jest lepsze.

Wartość nieruchomości

Zalety inwestycji we własną studnię to również zwiększenie atrakcyjności i wartości swojej nieruchomości. Oto dlaczego dzięki studni można zwiększyć wartości działki:

 • Atut przy sprzedaży lub wynajmie domu: Własna studnia kopana może być istotnym czynnikiem decydującym dla potencjalnych nabywców lub najemców nieruchomości. Wiele osób docenia możliwość korzystania z własnego, niezależnego źródła wody, co może zwiększyć atrakcyjność oferty i umożliwić szybszą sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Szczególnie gdy dostęp do wodociągów jest utrudniony lub obarczony ryzykiem częstych awarii.
 • Uniezależnienie się od wzrostu opłat za wodę: Posiadanie własnej studni głębinowej eliminuje konieczność płacenia opłat za wodę z sieci miejskiej, co może być atrakcyjne dla potencjalnych nabywców lub najemców, którzy chcą uniknąć wysokich rachunków za wodę.
 • Zwiększona samowystarczalność: Własna studnia głębinowa stanowi element samowystarczalności, co może być atrakcyjne dla osób poszukujących nieruchomości związanych z życiem na wsi lub z dala od miasta.

W rezultacie jeżeli zdecydujesz się zrobić studnię na działce przyczynisz się do zwiększenia wartości nieruchomości i uczynić ją bardziej atrakcyjną dla potencjalnych nabywców lub najemców. To także może być ważnym czynnikiem różnicującym w konkurencyjnym rynku nieruchomości, zwłaszcza w obszarach, gdzie własne źródło wody jest pożądanym udogodnieniem. W tej perspektywie koszt budowy studni zwróci się w postaci wyższej ceny sprzedaży bądź ceny najmu nieruchomości.

Bezpieczeństwo Awaryjne


Właściciel studni głębinowej ma pewność, że w sytuacjach awaryjnych oraz podczas trudnych warunków pogodowych, może liczyć na własne ujęcie wody. Oto dlaczego własna studnia to dobra alternatywa i gwarant bezpieczeństwa:

 • Bank wody podczas awarii sieci miejskiej: W przypadku awarii sieci wodociągowej lub innych kryzysów, wody gruntowe na własnej działce zapewniają stały dostęp do wody pitnej.
 • Minimalizacja skutków katastrof naturalnych: W przypadku katastrof naturalnych, takich jak powodzie czy trzęsienia ziemi, własna studnia głębinowa może być niezastąpionym źródłem wody dla potrzeb konsumpcyjnych oraz higieny osobistej. Dzięki niej można uniknąć sytuacji, w której brak dostępu do czystej wody staje się dodatkowym problemem w już trudnych warunkach.

Czy warto wywiercić własną studnię głębinową ?

Tak , warto wywiercić własną studnię głębinową. Decyzja ta przynosi szereg istotnych korzyści, takich jak niezależność w dostępie do wody, oszczędności finansowe, ekologiczne korzyści oraz kontrola nad jakością spożywanej wody. Dodatkowo, posiadanie własnej studni głębinowej może zwiększyć wartość nieruchomości i stanowić element bezpieczeństwa awaryjnego w sytuacjach kryzysowych. Dlatego też, podjęcie decyzji o budowie własnej studni może być mądrą inwestycją dla osób poszukujących niezależności, oszczędności oraz dbających o środowisko naturalne.

Komu najlepiej zlecić odwiert studni głębinowej na Podkarpaciu ?


Na Podkarpaciu najlepiej wykonać studnie z firmą Karpackie Studnie. Charakteryzujemy się bogatym doświadczeniem zdobytym na Podkarpaciu, co pozwala nam doskonale zrozumieć i radzić sobie z miejscowymi warunkami geologicznymi. Posiadamy głęboką wiedzę na temat geologii naszego regionu, co jest kluczowe przy wykonywaniu prac związanych z budową studni głębinowej. Wywiercimy dla Ciebie studnię głębinową z czystą wodą, pomożemy dobrać do niej osprzęt i wesprzemy Cię fachową pomocą.