Dotacje na studnie gmina Nowy Żmigród

dotacje na studnie glebinowe powiat jasielski

Gmina Jasło dofinansowanie do studni głębinowej

Gmina Nowy Żmigród ogłosiła program dofinansowania budowy studni wierconych, mający na celu poprawę dostępu do czystej wody pitnej dla mieszkańców. Program skierowany jest do właścicieli budynków mieszkalnych na terenie gminy, którzy chcą zwiększyć niezależność od systemów zaopatrzenia w wodę. W formie artykułu FAQ odpowiadamy na najczęstsze pytania dotyczące programu dofinansowania budowy studni wierconych w gminie Nowy Żmigród.

Jeżeli interesuje cię jakie są dokładne zasady i procedury dotyczące dofinansowania do studni głębinowych w 2024 r, dobrze trafiłeś ! Przygotowaliśmy najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z tematem dotacji na studnie głębinowe w Gminie Nowy Żmigród.
Ikonografika – dotacje na studnie głębinowe

FAQ Dotacja na studnie głębinowe 2024 r. Nowy Żmigród

 

Czy jest dofinansowanie do studni głębinowej w 2024 r ?

Tak, w dniach 8 i 9 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie budowy studni głębinowych.

W jakich godzinach można składać wnioski o dotację do studni ?

Nabór wniosków odbywa się w godzinach 8 maj – 8:30-17:00 oraz 9 maj – 8:30-15:00.

Na co udzielana jest dotacja ?

Dofinansowanie jest udzielane na budowę studni głębinowych, na nieruchomościach zabudowanych budynkiem jednorodzinnym, położonych na terenie gminy Nowy Żmigród.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać od Urzędu Gminy Nowy Żmigród w 2024 roku ?

Dofinansowanie na studnie głębinową w gminie Nowy Żmigród można uzyskać w wysokości do 50% poniesionych wydatków.

Czy jest jakaś górna granica dofinansowania na studnię ?

Tak, górna granica dofinansowania na studnię to 6 000 zł.

Jakie koszty można pokryć z dofinansowania na studnię głębinową ?

Za uzyskane środki z dofinansowania można pokryć:

 • wiercenie studni
 • zakup materiałów koniecznych do montażu studni. Materiały te muszą wchodzić w skład systemu studni.
 • zestaw pompy głębinowej (pompa, zbiornik – hydrofor, osprzęt hydroforowy – włącznik ciśnieniowy, manometr, zawór, złączki)
 • zakup instalacji elektrycznej i sterowniczej

Dofinansowanie do studni głębinowej – dla kogo ?

Dofinansowanie jest przyznawane osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości na terenie gminy Nowy Żmigród, na której planowana jest budowa studni.

Kiedy nie dostanę dotacji na studnię głębinową ?

 • Dofinansowanie nie będzie dostępne dla osób, które prowadzą na swojej nieruchomości działalność gospodarczą, rolniczą lub rybacką.
 • Dofinansowanie nie będzie dostępne dla obszarów, gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • Dotacja nie będzie mogła pokryć kosztów, które już zostały sfinansowane lub dofinansowane z innych źródeł bez konieczności ich zwrotu. Innymi słowy, nie będzie możliwe otrzymywanie wsparcia finansowego z dwóch różnych źródeł na ten sam cel.
 • Dotacja nie obejmuje prac związanych z modernizacją, renowacją ani zmianą istniejącej już studni wierconej.

Kiedy mogę zacząć wiercić studnię ?

Wiercenie studni głębinowej można zacząć dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Urzędem Gminy Nowy Żmigród.

Jak rozliczę się z Urzędem Gminy Nowy Żmigród za wywierconą studnię głębinową ?

Z urzędem rozliczymy się za pomocą dokumentów, które musimy dostarczyć do Urzędu Gminy po wykonanej budowie studni.
Tymi dokumentami mogą być:

 • faktury i rachunki
 • protokół odbioru końcowego
 • oświadczenie o głębokości wywierconej studni

Czy Urząd Gminy Nowy Żmigród może odrzucić mój wniosek ?

Tak, urząd odrzuci wniosek jeżeli będzie niezgodny z regulaminem oraz przepisami prawa. Możesz zostać również do uzupełnienia wniosku, jeżeli ten okaże się niekompletny.

Czy istnieje limit udzielonych dotacji na studnie głębinową w gminie Nowy Żmigród ?

Tak, urząd udzieli tylko tyle dotacji, na ile pozwoli mu budżet. Powinieneś działać szybko

Jak uzyskać dotację ?

W celu uzyskania dofinansowania na wiercenie studni głębinowej w gminie Nowy Żmigród, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród. Najlepiej zadzwoń do nas chętnie pomożemy Ci szybko uzyskać dotację oraz wywiercimy Twoją studnię ! Wiercimy studnie głębinowe również na terenie całego powiatu jasielskiego