Gmina Jasło dofinansowanie do studni głębinowej

Dofinansowanie na studnie głębinowe w gminie Jasło, na wzór lat poprzednich, będzie przyznawane też w 2024 r. Dotacje na studnie głębinowe w Jaśle byłe wypłacane już w latach poprzednich. Dzięki dofinansowaniu, gospodarstwa domowe mają szansę na uzyskanie dostępu do niezależnego źródła czystej wody. Dofinansowanie do studni głębinowych będzie kontynuowane również w tym roku.

Pytanie jednak pozostaje – jakie są dokładne zasady i procedury dotyczące tego wsparcia? Czy interesują Cię szczegóły dotyczące dofinansowania na budowę studni głębinowej? Jeśli tak, to dobrze trafiłeś. W niniejszym artykule przygotowaliśmy najczęstsze pytania i odpowiedzi związane z tematem dotacji na studnie głębinowe 2024r.
Ikonografika – dotacje na studnie głębinowe

FAQ Dotacja na studnie głębinowe 2024 r. Jasło

 

Czy jest dofinansowanie do studni głębinowej w 2024 r ?

Tak, od 12 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Jasło, przyjmowane są wnioski o dofinansowanie budowy studni głębinowych.

Do kiedy trwa nabór wniosków o dotację do studni ?

Nabór wniosków o dotację do studni będzie trwał do 28 lutego 2024 r., ew. do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowania.

Na co udzielana jest dotacja ?

Dofinansowanie jest udzielane na budowę studni głębinowych, na nieruchomościach położonych na terenie gminy Jasło.

Jak wysokie jest to dofinansowanie ?

Dofinansowanie na studnie głębinową w gminie Jasło można uzyskać w wysokości do 80% poniesionych wydatków.

Czy jest jakaś górna granica dofinansowania na studnię ?

W 2024 roku górna granica dofinansowania na studnię to 14 000 zł.

Jakie koszty można pokryć z dofinansowania na studnię głębinową ?

Za uzyskane środki z dofinansowania można pokryć:

   • wiercenie studni
   • zakup materiałów koniecznych do montażu studni. Materiały te muszą wchodzić w skład systemu studni.
   • zestaw pompy głębinowej (pompa, zbiornik – hydrofor, osprzęt hydroforowy – włącznik ciśnieniowy, manometr, zawór, złączki)
   • zakup instalacji elektrycznej i sterowniczej
   • zakup domowej stacji uzdatniania wody

Dofinansowanie do studni głębinowej – dla kogo ?

Dotacja udzielana jest osobom fizycznym posiadającym nieruchomość w gminie Jasło, na której ma być wybudowana studnia.

Kto nie może dostać dotacji na studnię głębinową ?

O dotację na studnie głębinową nie mogą ubiegać się osoby posiadające nieruchomość w Jaśle, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność w rolnictwie bądź działalność w rybołówstwie.

Czy można uzyskać dofinansowanie na modernizację bądź renowację studni głębinowej ?

Nie można uzyskać dotacji na zmianę, modernizację bądź renowację istniejącej studni.

Kiedy mogę zacząć wiercić studnię ?

Wiercenie studni głębinowej można zacząć dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Gminą Jasło.

Jak rozliczę się z Urzędem Gminy Jasło za wywierconą studnię głębinową ?

Z urzędem rozliczymy się za pomocą dokumentów, które musimy dostarczyć do Urzędu Gminy po wykonanej budowie studni.
Tymi dokumentami mogą być:

   • faktury i rachunki
   • protokół odbioru końcowego
   • oświadczenie o głębokości wywierconej studni

Czy Urząd Gminy Jasło może odrzucić mój wniosek ?

Tak, urząd może odrzucić Twój wniosek jeżeli będzie niezgodny z regulaminem oraz przepisami prawa. Urząd może również wezwać Cię do uzupełnienia wniosku, jeżeli ten okaże się niekompletny.

Czy istnieje limit udzielonych dotacji na studnie głębinową w Jaśle ?

Tak, urząd udzieli tylko tyle dotacji, na ile pozwoli mu budżet. Powinieneś działać szybko

Jak uzyskać dotację ?

W celu uzyskania dofinansowania na budowę swojej studni w gminie Jasło, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Jasło. Najlepiej zadzwoń do nas chętnie pomożemy Ci szybko uzyskać dotację oraz wywiercimy Twoją studnię !