Budując ujęcie wody używamy jedynie atestowanych materiałów przystosowanych do studni wierconych, w tym do ujmowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Rury studzienne używane przez nas spełniają polską normę PN-G-02323:  2011 „Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieklasyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U). Wymagania.” oraz  wymagania Państwowego Zakładu Higieny. Potwierdzeniem jest  Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz Atest Higieniczny PZH.

 

Żwir używany do filtracji w studni głębinowej musi spełniać szereg wymogów. Żwir taki powinien mieć przynajmniej 96% krzemionki, nie może zmieniać smaku oraz barwy wody, oraz nie powinien zawierać piasku.     Używamy tylko żwirów filtracyjnych charakteryzujących się wysoką zawartością  krzemionki powyżej 97% oraz małą zawartością tlenku wapniowego i  magnezowego, jak również aktywnego żelaza, związków siarki i  zanieczyszczeń organicznych.       Stosowany przez nas żwir do obsypywania rur studziennych został przebadany przez Państwowy Zakład Higieny. Wynik badania potwierdza możliwość używania żwiru w procesie uzdatniana wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Potwierdzeniem jest wydany Atest Higieniczny PZH.