Etap I
Wizja lokalna podparta analizą hydrogeologiczną omawianego obszaru – już na tym etapie inwestor dowiaduje się o zasobach wodny swojej działki oraz przewidywanych kosztach wykonania studni.

Etap II
Wiercenie otworu – studnie wykonujemy z użyciem sprężonego powietrza dzięki czemu na bieżąco możemy oceniać ilość wody.

Etap III
Zapuszczenie rur studziennych wykonanie obsypki żwirowej wokół rur – dobór obsypki i właściwe jej wykonanie jest kluczowym czynnikiem gwarantujących poprawność wykonania studni.

Etap IV
Wykonanie korka uszczelniającego i pompowanie oczyszczająco pomiarowe. Prawidłowe wykonania korka uszczelniającego od góry gwarantuje brak wód opadowych w studni. Po wykonaniu pompowania oczyszczającego dokonywane są pomiary wydajności studni celem doboru odpowiedniej pompy głębinowej.

Etap V
Uzbrojenie studni i przyłącz do budynku – po wykonaniu studni następuje zapuszczenie pompy głębinowej oraz wykonanie przyłącza wody do budynku.